Trwają prace nad nową stroną / Work on a new website is underway / An einer neuen Website wird gearbeitet

 

Informacje:

 

 

Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe
"GETREM" Sp.z o.o.
39-200 Dębica,
ul.Żeromskiego 10

 

NIP: 872-18-51-258
   
Nr Rach.: PEKAO S.A. I O/Dębica nr 80124019231111000020294038
   
Numer w Rejestrze Przedsiębiorstw: KRS:0000200867
   
Kapitał Zakładowy 150 000 PLN
   
©GETREM 2024 | imedio.pl